DOČEK NOVE GODINE - OHRID

NOVA GODINA: OHRID-SKOPLJE

Sa fakultativnom posetom: SV NAUM, STRUGA, VEVČANI

4 dana / 3 noći -  autobusom 

30.12.2019. - 02.01.2020.

 

PROGRAM PUTOVANJA:


30.12.2019 BEOGRAD  – SKOPLJE – OHRID
Polazak iz Beograda sa dogovorenog mesta u 06:00h. Kraća usputna zadržavanja radi odmora grupe i regulisanja graničnih formalnosti. Dolazak u Skoplje u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada – Skopska tvrđava – kale, crkva Sv.Spasa, Mustafapašina džamija. Nastavak puta ka Ohridu. Dolazak u Ohrid u večernjim časovima. Smeštaj. Noćenje. 


31.12.2019 OHRID-SV NAUM -DOČEK NOVE GODINE
Doručak (za goste hotela). Panoramski obilazak starog i istorijskog dela grada Ohrida poznatog po vizantijskim spomenicima i sakralnim objektima sa vodičem: Arheološki muzej, crkva Sv. Sofija iz XI veka, crkva Sv. Bogorodica Perivlepte (Sv. Kliment), izgrađena 1295. god. na vrhu starog grada, Rimski teatar. Obilazak crkve Sv. Jovana Bogoslova Kanea, jedne od najstarijih crkava u Ohridu. Obilazak stare čaršije i šoping u autentičnim ohridskim dućanima poznatim po izuzetnim filigranskim rukotvorinama i nadaleko čuvenim ohridskim biserima. Fakultativni popodnevni izlet za Sv.Naum, manastir iz X veka. Povratak u smeštaj.
Uveče, DOČEK NOVE GODINE uz svečanu novogodišnju večeru u hotelu (ulazi u cenu aranžmana za goste hotela, 40€ po osobi za goste vila) ili na glavnom trgu uz bogat kulturno umetnički program i vatromet. Noćenje.


01.01.2020 OHRID - Fakultativno: STRUGA - VEVČANI  REPRIZA NOVE GODINE 2020
Doručak (za goste hotela). Slobodan dan ili fakultativni izlet Struga- Vevčani  Struga, nekada drevno naselje sa tragovima života iz perioda neolita a danas poznato turističko i kulturno-istorijsko naselje. Nastavak putovanja do Vevčana, autentičnog, živopisnog sela sa drevnom arhitekturom i čuvenim izvorima okruženog netaknutom prirodom obronaka Jablanice. Povratak u Ohrid. Slobodno veče ili fakultativno REPRIZA NOVOGODIŠNJE VEČERI u nekom od mnogobrojnih restorana, barova, klubova…  Noćenje.


02.01.2020 OHRID-BEOGRAD
Doručak za goste hotela.
Polazak ka Srbiji. Dolazak u Beograd u večernjim časovima (u zavisnosti od čekanja na graničnom prelazu). Kraj aranžmana.


  


CENA PO OSOBI: 1.500 DIN. + DEVIZNI DEO IZ TABELE

SMEŠTAJ USLUGA CENA PO OSOBI SPECIJALNA PONUDA
 Vila Noćenje  99€ 89€
 Hotel 3*  Polupansion sa svečanom novogodišnjom večerom 179€ 169€
 Hotel 4* Polupansion sa svečanom novogodišnjom večerom  199€ 189€

SPECIJALNA PONUDA - OGRANIČENI BROJ SOBA
Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS za efektivu na dan uplate.

 

U CENU JE URAČUNATO:

• Prevoz visokokvalitetnim turističkim autobusom.

• Panoramski obilazak Skoplja.

• Smeštaj – 3 noćenja – Vila / 3 polupansiona – Hotel 3* ili 4* sa gala novogodošnjom večerom.

• Gala novogodišnja večera za goste hotela.

• Razgledanje Ohrida.

• Transfer vodič.

• Troškovi organizacije i vođenja puta.

 

U CENU NIJE URAČUNATO:

• FAKULTATIVNI PROGRAM-OBAVEZNA PRIJAVA I UPLATA U AGENCIJI - (Cene su podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika): Sv Naum – 10 € (deca 7€), Struga i Vevčani 15€ ( deca 10€) .

• Doplata za novogodišnju večera za goste smeštene u vilama 40€

• Međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka .

• Međunarodno grupno putno zdravstveno osiguranje.

• Individualni i ekstra troškovi.

 

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, lokalnih vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

POPUSTI I DOPLATE: ZA 1/1 SOBU:

- Doplata za sobu 1/1 60-90€.

- Doplata za dodatno sedište 60€.

- Doplata za izbor sedišta 15€.

VAŽNA NAPOMENA:
Autobuski polasci odvijaju se iz centra Beograda ili kod Kalemegdana ili sa parkinga ispred SC Milan Gale Muškatirovič (bivši 25 maj). Raspored sedenja u autobusu pravi se na osnovu datuma prijave i ne može se menjati osim uz doplatu za izbor sedišta. POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana): postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima uz autoput Beograd – Niš –Leskovac.

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA: dinarski po srednjem kursu Narodne banke na dan uplate za efektivu.

- Gotovinom: 40% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno 7 dana pred put.

- Platnim karticama VISA, DINA, MAESTRO, MASTER CARD.

- Čekovima: 40% avans, poslednja rata 2 meseca posle putovanja, realizacija 10. ili 20. u mesecu.

SMEŠTAJ:
Vila Rimari i slične , smeštena u Ohridu, na 150 metara od obale Ohridskog jezera. U ponudi ima prijatno uređene sobe sa balkonom, besplatan bežični internet i restoran. Sve smeštajne jedinice imaju podove od drveta, radni sto i sopstveno kupatilo sa fenom za kosu. Centar Ohrida je udaljen 800 metara. http://rimari.mk/

Hotel 3* Garden Prestol ili sličan , Hotel Garden 3*je smešten na samo 100 metara od plaže Kuba Libre na Ohridskom jezeru. Nudi à-la-carte restoran, besplatan bežični internet u celom objektu i klimatizovane sobe sa balkonom. Svaka soba sadrži flat-screen TV sa kablovskim kanalima i mini-bar. Sve smeštajne jedinice imaju sopstveno kupatilo. http://www.hotelgarden.com.mk/

Hotel 4*, Millenium Palace, Lebed, Milenijum, Aqualina. Hotel Millenium Palace je smešten na obali Ohridskog jezera, gleda na jezero i na Samuilovu tvrđavu. U ponudi ima besplatan bežični internet. Sve sobe su klimatizovane i sadrže TV sa kablovskim kanalima i kupatilo. Spa sadržaji hotela Palace Millenium obuhvataju saunu i parno kupatilo. http://www.milleniumpalace.com.mk/

Tačan naziv hotela-vila biće poznat 10 dana pred polazak.

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

• U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je  na web-stranici www.travelklub.rs.

• Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

• Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja.

• U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.

• Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.

• Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.

• Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...).

 

OPŠTE NAPOMENE:

• Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska.

• Svaki komad prtljaga mora biti obeleţen obeleţivaĉima sa upisanim podacima putnika (ime i prezime, broj telefona).

• Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…

• Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

• Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...

• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

• Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.

• Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

• Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

• Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 45 PUTNIKA U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA REALIZUJE PREVOZ UZ KOREKCIJU CENE ILI U SARADNJI SA DRUGOM AGENCIJOM

AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO KOREKCIJE CENA U SLUČAJU PROMENA NA DEVIZNOM TRŽIŠTU

AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA

ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO PROMENE REDOSLEDA POJEDINIH SADRŽAJA U PROGRAMU

TURISTIČKA AGENCIJA EVRO-TURS JE POSREDNIK U PRODAJI APARTMANA.

ORGANIZATOR PUTOVANJA BIKE&TRAVEL doo-OGRANAK TRAVEL KLUB LICENCA 117/2016 UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA TRAVEL KLUB POSEBNE NAPOMENE SU SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA.


Cenovnik br. 4 od 15.10.2019.