DOČEK NOVE GODINE - DUBROVNIK

NOVA GODINA: DUBROVNIK

Sa fakultativnom posetom: KORČULA, STON, VINARIJA MATUŠKO, HERCEGOVAČKA GRAČANICA, MANASTIR TVRDOŠ

4 dana / 3 noći -  autobusom 

30.12.2019. - 02.01.2020.

PROGRAM PUTOVANJA:

 


30.12.2019 BEOGRAD-VIŠEGRAD-NP SUTJESKA-DUBROVAČKA ŽUPA

Sastanak putnika  ispred agencije, Strahinjića bana 2, Kalemegdan. Polazak u 6hVožnja prema Višegradu uz obavljanje carinske formalnosti na bosanskoj granici. Obilazak Andrićgrada i poseta čuvenom mostu, koji predstavlja arhitektonsko čudo vremena. Vožnja  preko nacionalnog parka Sutjeska u kome je 1971. godine podignut impozantni spomenik i kosturnica Nakon prelaska hrvatske granice dolazak u Dubrovačku župu u kasnim večernjim satima. Smeštaj u apartmane. Noćenje.


31.12.2019 DUBROVNIK– DOČEK NOVE GODINE 2020 NA STRADUNU(PARNI VALJAK)
Slobodno vreme ili fakultativno pešačko  razgledanje Dubrovnika u pratnji stručnog lokalnog vodiča. Obilazimo Stradun, gradski trg Pojana Luža, Orlandov stub, luka, palata Sponza, crkva Svetog Vlaha, zvonik, Onofrijeva česma, kule Revelin i Mulo…  U večernjim satima organizovani odlazak na doček na Stradun, uz nastup poznatih muzičkih zvezda uživo od 21h – na Stradunu će glavna atrakcija biti koncert grupe PARNI VALJAK! SREĆNA NOVA GODINA! Povratak u apartmane. Noćenje. 


01.01.2020 DUBROVNIK– STON– KORČULA– VINARIJA MATUŠKO

Slobodno vreme u Dubrovniku ili fakultativni izlet do ostrva i grada Korčula, gde je, prema legendi rođen čuveni istraživač Marko Polo. Vožnja ka luci Orebić. Usputna pauza u Stonu i obilazak grada. Ukrcavanje na brodić i plovidba do Korčule. Razgledanje grada iKatedrala sv. Marka, trg s većnicom, gradska vrata, kula Revelin i kuća Marka Pola.i slobodno vreme. Oko 16h povratak brodićem u Orebić. Obilazak vinarije Matuško u najstarijem zaštićenom vinskom regionu u bivšoj Jugoslaviji uz mogućnosti degustacije vina i meze. Povratak u apartmane.  Noćenje.


02.01.2020 TREBINJE -HERECEGOVAČKA GRAČANICA-MANASIR TVRDOŠ-BEOGRAD

Napuštanje apartmana. Odlazak u Trebinje. Šetnjom kroz uzane starogradske ilice videćemo Sat kulu, gradske zidine sa trgovima, gradska vrata (tunel) koja povezuju Stari grad sa ostalim delom grada. Foto pauza na “Trgu Pesnika” sa platanima starim preko 115 g. i kamenim fontanama. Ovde se mogu videti pokloni pesnika Jovana Dučića svom gradu (Jelena Anžujska, Njegoševa bista, lavovi na ulazu u park). Sledi fakultativna poseta Hercegovačkoj Gračanici odakle se pruža bajkovit pogled na čitav grad. i manastiru Tvrdoš. Polazak za Beograd u podnevnim časovima. Očekivani dolazak u Beograd oko ponoći. U zavisnosti od gužvana granicama. Kraj aranžmana.


  


CENA PO OSOBI: 1.500 DIN. + DEVIZNI DEO IZ TABELE

SMEŠTAJ USLUGA CENA PO OSOBI SPECIJALNA PONUDA
 Apartmani Noćenje  139€ 119€

SPECIJALNA PONUDA - OGRANIČENI BROJ SOBA
Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate.

  

U CENU JE URAČUNATO:

- Prevoz turističkim autobusom ( audio, video opremljenosti) na relaciji prema programu putovanja.

– Obilazak Višegrada, NP Sutjeski i Trebinja, prema programu.

– 3 noćenja u 1/2 i 1/3 studijima i apartmanima i 1/2 sobama sa sopstvenim kupatilom u Dubrovačkoj župi.

– Usluge vodiča.

– Troškove organizacije putovanja.

 

U CENU NIJE URAČUNATO:

-FAKULTATIVNI PROGRAM-OBAVEZNA PRIJAVA I UPLATA U AGENCIJI: Cene su podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika); - Izlet na Korčulu – 30€ (deca 20€) (karte za brodić Orebić-Korčula-Orebić, prevoz, lokalni vodič).

- Poseta vinariji Matuško na Pelješcu, uz degustaciju 3 vrste vina i laku zakusku 10€.

- Poseta Hercegovačkoj gračanici i manastiru Tvrdoš 5€.

- Obilazak Dubrovnika sa lokalnim vodičem 10€.

- Novogodišnji povratni transfer do Straduna 5€.

- Međunarodno zdravstveno putno osiguranje (izdaje se u agenciji).

- Individualne troškove putnika.

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, lokalnih vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

POPUSTI I DOPLATE: ZA 1/1 SOBU:

 

- Doplata za sobu 1/1 60-90€.

 

- Doplata za dodatno sedište 60€.

 

- Doplata za izbor sedišta 15€.


VAŽNA NAPOMENA: 
Autobuski polasci odvijaju se iz centra Beograda ili kod Kalemegdana ili sa parkinga ispred SC Milan Gale Muškatirovič (bivši 25 maj). Raspored sedenja u autobusu pravi se na osnovu datuma prijave i ne može se menjati osim uz doplatu za izbor sedišta. POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana): postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima uz autoput Beograd – Valjevo –Višegrad.

 

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA: dinarski po srednjem kursu Narodne banke na dan uplate za efektivu. 

- Gotovinom: 40% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno 7 dana pred put. 

- Platnim karticama VISA, DINA, MAESTRO, MASTER CARD. 

- Čekovima: 40% avans, poslednja rata 2 meseca posle putovanja, realizacija 10. ili 20. u mesecu.

 

OPIS SMESTAJNOG OBJEKTA: Apartmani se nalaze se u mestu Mlini, ili drugim mestima Dubrovačke župe, na svega par stotina metara od najbliže plaže i 8 km južno od Dubrovnika. Gostima je dostupan bežični internet. Takođe sadrže kuhinju i trpezariju. Većina ima i veliki balkon s vrtnom garniturom. Transferi do Starog grada Dubrovnika se mogu organizovati uz doplatu. Tačan naziv hotela-vila biće poznat 10 dana pred polazak.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

• U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je  na web-stranici www.travelklub.rs.

• Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

• Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja.

• U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.

• Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.

• Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.

• Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...).

 

OPŠTE NAPOMENE:

• Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska.

• Svaki komad prtljaga mora biti obeleţen obeleţivaĉima sa upisanim podacima putnika (ime i prezime, broj telefona).

• Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…

• Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

• Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...

• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

• Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.

• Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

• Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

• Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 45 PUTNIKA U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA REALIZUJE PREVOZ UZ KOREKCIJU CENE ILI U SARADNJI SA DRUGOM AGENCIJOM

AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO KOREKCIJE CENA U SLUČAJU PROMENA NA DEVIZNOM TRŽIŠTU

AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA

ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO PROMENE REDOSLEDA POJEDINIH SADRŽAJA U PROGRAMU

TURISTIČKA AGENCIJA EVRO-TURS JE POSREDNIK U PRODAJI APARTMANA.

ORGANIZATOR PUTOVANJA BIKE&TRAVEL doo-OGRANAK TRAVEL KLUB LICENCA 117/2016.
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA TRAVEL KLUB.
POSEBNE NAPOMENE SU SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA.


Cenovnik br. 5 od 15.10.2019.